03 sep 2010 11:52

Dienst Vreemdelingenzaken

Overheidsopdracht voor het onderhoud van het vingerafdrukregistratiesysteem van de Dienst Vreemdelingenzaken

Overheidsopdracht voor het onderhoud van het vingerafdrukregistratiesysteem van de Dienst Vreemdelingenzaken

Op voorstel van minister Joëlle Milquet en van staatssecretaris Melchior Wathelet, bevoegd voor Migratie- en Asielbeleid, heeft de ministerraad zijn goedkeuring gehecht aan de gunning van een overheidsopdracht voor het onderhoud van het registratiesysteem voor vingerafdrukken van de Dienst Vreemdelingenzaken aan de firma Morphotrak.