05 sep 2003 17:00

Diensten van de quaestuur van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed waarbij aan de diensten van de quaestuur van de Kamer van Volksvertegenwoordigers toegang wordt verleend tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen.

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed waarbij aan de diensten van de quaestuur van de Kamer van Volksvertegenwoordigers toegang wordt verleend tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen.

Het ontwerp strekt ertoe toegang te verlenen tot het Rijksregister in het kader van de onderzoeksprocedure van de verkiesbaarheidsvereisten van de volksvertegenwoordigers. De Kamer zal anderzijds het identificatienummer van het Rijksregister mogen gebruiken. Het ontwerp werd voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 1995.