20 mrt 2008 11:40

Dienstencheques

Wijziging van de dienstencheques

Wijziging van de dienstencheques

De ministerraad kerude een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het kb van 12 december 2001 over de dienstencheques wijzigt. 

Het ontwerp verhoogt de prijs van de dienstencheque van 6,70 tot 7 euro. De onderneming ontving tot nu toe 20,28 euro per dienstencheque, dat is de aankoopprijs plus 13,58 euro federale tussenkomst. De onderneming zal voortaan 20,50 euro per dienstencheque ontvangen: 7 euro plus 13,50 euro federale tussenkomst. 

De gebruiker zal ten hoogste 750 dienstencheques per jaar mogen gebruiken. Voor personen met handicap, bejaarden, ouders van een minderjarige met handicap en alleenstaande ouders is er een mogelijkheid om tot 2000 dienstencheques te bekomen.  

Het ontwerp voert ook twee bijkomende  voorwaarden in voor de erkenning van de onderneming om het systeem beter te controleren. Daarnaast wijzigt het ook de procedure voor de schorsing en de intrekking van de erkenning: dat wordt nu een procedure met intrekking met uitstel en onmiddellijke intrekking.

Het ontwerp wordt aan de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening en aan de Raad van State voorgelegd.