27 nov 2009 12:06

Dienstencheques

Beperking van het aantal dienstencheques per jaar en per gebruiker

Beperking van het aantal dienstencheques per jaar en per gebruiker

Op voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd (*) dat het aantal dienstencheques per gebruiker vanaf 2010 beperkt tot 500 per jaar (in plaats van 750). 

Een aantal personen blijft recht hebben op 2000 dienstencheques per gebruiker en per jaar:

  • de mindervalide gebruikers
  • de gebruikers met een mindervalide kind ten laste
  • eenoudergezinnen met een of meer kinderen ten laste

De ministerraad heeft ook besloten de strijd tegen de fraude met dienstencheques te versterken. Het ontwerp van koninklijk besluit biedt aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) onder meer de mogelijkheid om niet alleen de 13,3 euro staatstussenkomst te recupereren maar ook de 7,5 euro die de gebruiker betaalt, wanneer een onderneming zwaar fraudeert. 

De maatregelen sluiten aan op de beslissingen die de ministerraad tijdens de begrotingsopmaak van oktober 2009 heeft genomen. 

(*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001.