17 dec 2009 14:41

Dienstencheques

Verfijning van de regeling van de dienstencheques

Verfijning van de regeling van de dienstencheques

De regeling van de dienstencheques wordt verfijnd. Op initiatief van minister van Werk Joëlle Milquet en in overeenstemming met de beslissingen van de begrotingsopmaak, komt er een nieuwe definitie van de toegelaten activiteiten bij de gebruiker van de dienstencheques. Zo wordt verduidelijkt dat de het gebruik van dienstencheques in rusthuizen niet is toegelaten. De  bedoeling is immers om werkgelegenheid te creëren en niet om de bestaande jobs in gevaar te brengen.

De maatregel treedt in werking na een overgangsperiode die eindigt op de eerste dag van de zesde maand na publicatie in het Belgisch staatsblad. 

Om de strijd tegen de fraude te versterken, zal de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aan Sodexo kunnen verbieden om naast de federale tegemoetkoming ook de kostprijs van de dienstencheques aan de onderneming te betalen, indien er activiteiten mee worden betaald die niet aan de wettelijke en reglementaire voorwaarden voldoen. De maatregel treedt in werking op 1 februari 2010.

(*) ontwerp van kb tot wijziging van het kb van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques.