18 nov 2011 12:56

Dienstencheques

Jaarlijkse evaluatie van de dienstencheques voor buurtdiensten en -banen

Jaarlijkse evaluatie van de dienstencheques voor buurtdiensten en -banen

Minister van Werk Joëlle Milquet stelde de ministerraad de evaluatie voor van de dienstencheques voor 2010 zoals voorgeschreven door artikel 10 van de wet van 20 juli 2001 ter bevordering van buurtdiensten en –banen.

De evaluatie wordt overgemaakt aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers waar ze in de commissie voor Sociale zaken wordt behandeld. Daarna wordt ze gepubliceerd op www.werk.belgie.be.

Het gaat om de evaluatie van:

  • het resultaat op het vlak van de tewerkstelling
  • de bruto en netto kost van de maatregel en het terugverdieneffect op het vlak van de werkloosheid  
  • de arbeids- en verloningsvoorwaarden