16 dec 2011 12:30

Dienstencheques

Beperking van het jaarlijkse aantal dienstencheques per gezin

Beperking van het jaarlijkse aantal dienstencheques per gezin

De ministerraad beslist op voorstel van minister van Werk Monica De Conick het aantal dienstencheques dat een gezin jaarlijks kan kopen tot 1000 te beperken*. De maatregel die tijdens de begrotingsopmaak werd beslist, moet misbruik voorkomen.

Een persoon kan tot 500 cheques per jaar gebruiken. Een gezin kan echter meerdere gebruikers tellen en bijgevolg gebruiken sommige gezinnen meer dan 1000 cheques per jaar. 

* ontwerp van kb tot wijziging van het kb van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques.