02 apr 2004 17:00

Dienstencheques

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de opheffing van het samenwerkingsakkoord (*) tussen de Federale Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de ontwikkeling van buurtdiensten en -banen.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de opheffing van het samenwerkingsakkoord (*) tussen de Federale Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de ontwikkeling van buurtdiensten en -banen.

Het voorontwerp heeft betrekking op de regeling dienstencheques, die een instrument is voor de bevordering van buurtdiensten en -banen. Overeenkomstig de afspraken van de Werkgelegenheidsconferentie werd het systeem van de dienstencheques grondig hervormd. De federale overheid staat voor thuishulp van huishoudelijke aard in voor de erkenning van de ondernemingen en voor het subsidiëren van de activiteiten. Onder de in de wet opgesomde voorwaarden kunnen de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap andere activiteiten met dienstencheques organiseren waarvoor de gebruikers hetzelfde fiscaal voordeel genieten als dat welke wordt toegekend voor de federale dienstencheques. Bijgevolg diende het samenwerkingsakkoord van 7 december 2001 vervangen te worden door een nieuw samenwerkingsakkoord, overeenkomstig het advies van de Raad van State. (*) van 7 december 2001.