15 dec 2023 18:34

Dienstenconcessie voor de bedeling van erkende kranten en tijdschriften

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne, en op basis van overwegingen uiteengezet in de nota aan de ministerraad, een aantal beslissingen in het kader van de dienstenconcessie voor de bedeling van erkende kranten en tijdschriften.

De ministerraad:

  • beslist om niet langer gebruik te maken van het concessiemechanisme ter ondersteuning van de diensten die onder de lopende concessie en de concessie van 2023 vallen
  • beslist om het concessiemechanisme te vervangen door een aangepast fiscaal stelsel dat zal gelden voor de jaren 2024-2025-2026, en draagt de minister van Financiën op de modaliteiten ervan vast te stellen
  • keurt de verlenging van de huidige concessie met 6 maanden goed
  • neemt kennis van het voorstel van de minister van Economie om af te zien van de gunning van de concessie van 2023
  • neemt kennis van het voorstel van de minister van Economie om de huidige concessie met zes maanden te verlengen, met ingang van 1 januari 2024