17 jul 2009 11:53

Dienstenrichtlijn

Omzetting in Belgisch recht van de dienstenrichtlijn

Omzetting in Belgisch recht van de dienstenrichtlijn

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de Europese dienstenrichtlijn in Belgisch recht omzet. Daarnaast heeft de raad een voorontwerp van wet goedgekeurd dat sommige wetgevingen aan de dienstenrichtlijn aanpast.

Het eerste voorontwerp bevat bepalingen die op zichzelf bestaan en de bestaande wetgeving niet wijzigen. Deze kaderwet omvat de principes die moeten worden gerespecteerd opdat de Belgische wetgeving conform zou worden aangepast en bepaalt de e definities, het toepassingsgebied en de uitzonderingen erop, de regels over de vrijheid van vestiging, de regels over een vrije dienstverrichting, de regels over de verplichtingen van dienstverleners, de rechten van gebruikers van diensten en de regels over de administratieve samenwerking.

Het tweede voorontwerp zet de richtlijn om door de bestaande wetgeving aan te passen, waardoor bepaalde administratieve formaliteiten afgeschaft of vereenvoudigd worden.

(*) richtlijn 2006/123/EG van het Europees parlement en de raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt .