30 okt 2009 14:49

Dienstenrichtlijn

Omzetting in Belgisch recht van de dienstenrichtlijn

Omzetting in Belgisch recht van de dienstenrichtlijn

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de Europese dienstenrichtlijn in Belgisch recht omzet.

Het voorontwerp bevat bepalingen die op zichzelf bestaan en de bestaande wetgeving niet wijzigen. Deze kaderwet omvat de principes die moeten worden gerespecteerd opdat de Belgische wetgeving conform zou worden aangepast en bepaalt de definities, het toepassingsgebied en de uitzonderingen erop, de regels over de vrijheid van vestiging, de regels over een vrije dienstverrichting, de regels over de verplichtingen van dienstverleners, de rechten van gebruikers van diensten en de regels over de administratieve samenwerking.

(*) richtlijn 2006/123/EG van het Europees parlement en de raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt.