20 jul 2005 17:00

Dienstprestaties voor betaaltelevisie

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven.

Het ontwerp regelt de omzetting in Belgisch recht van de Europese Richtlijn (**) betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake omzetbelasting. Het is meerbepaald van toepassing op de dienstprestaties verricht door de organisaties voor betaaltelevisie. De dienstprestaties verricht door de organisaties voor betaaltelevisie hebben een verlaging van het BTW-tarief genoten. Op 1 april 1992 werd immers het toepasselijk tarief voor deze diensten teruggebracht van het normale naar het verlaagde BTW-tarief van 12 pct. Sindsdien heeft het medialandschap zich verder ontwikkeld en staat het open voor nieuwe technieken. Het is aangewezen dat, ongeacht de gebruikte technologie, alle operatoren die toegang verlenen tot radio- en televisieprogramma's door middel van een in de woning van de klant geïnstalleerd decodeerapparaat, van hetzelfde verlaagd tarief kunnen genieten. (*) nr. 20 van 20 juli 1970. (**) 77/388/CEE van de raad van 17 mei 1977.