03 dec 2004 16:00

Dienstvrijstelling

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een omzendbrief goed betreffende een halve dag dienstvrijstelling op 24 december 2004 en de brugdagen voor 2005.

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een omzendbrief goed betreffende een halve dag dienstvrijstelling op 24 december 2004 en de brugdagen voor 2005.

Zoals afgesproken, zal de minister binnenkort een omzendbrief versturen naar alle diensten waarin de personeelsleden op 24 december 2004 een halve dag dienstvrijstelling wordt verleend. Daarnaast vallen volgende feestdagen in 2005 op een dinsdag of een donderdag: 5 mei (Hemelvaart), 21 juli (Nationale Feestdag), 1 november (Allerheiligen). Om specifieke reglementen te vermijden in sommige diensten, die tot verwarring zouden kunnen leiden bij de diensten en bij de bevolking, stelt Christian Dupont voor aan alle personeelsleden dienstvrijstelling toe te kennen op: - vrijdag 6 mei - vrijdag 22 juli - maandag 31 oktober Zo wordt een zelfde reglement en behandeling gegarandeerd voor alle personeelsleden. Door deze maatregel op tijd bekend te maken, is het voor iedereen duidelijk dat de betreffende diensten, administraties en organen die dagen niet zullen kunnen worden gecontacteerd.