08 dec 2006 16:00

Dienstvrijstelling 2007

Sluiting van de federale overheidsdiensten

Sluiting van de federale overheidsdiensten

Minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont stelde een omzendbrief voor over de dienstvrijstelling voor de personeelsleden van de federale administratie. Op vrijdag 18 mei en 16 november, maandag 30 april en 24 december 2007 zullen de diensten, besturen en instellingen van de federale overheid niet bereikbaar zijn voor het publiek. De personeelsleden hebben die dagen vrijstelling van dienst.