11 mrt 2016 13:00

Dienstvrijstellingen voor personeel van het federaal administratief openbaar ambt in 2016

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput een ontwerp van omzendbrief goed over de dienstvrijstellingen in 2016 voor het personeel van het federaal administratief openbaar ambt.

Doordat Onze Lieve Heer Hemelvaart (5 mei) en de nationale feestdag (21 juli) op een donderdag vallen, krijgen alle personeelsleden een dag dienstvrijstelling op vrijdagen 6 mei en 22 juli 2016.