12 mrt 2010 11:48

Dierengezondheidszorg

Overeenkomsten van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu over dierengezondheidszorg

Overeenkomsten van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu over dierengezondheidszorg

De ministerraad zet op initiatief van minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Laurette Onkelinx en minister van Landbouw Sabine Laruelle het pilootproject voor de bestrijding van paratuberculose bij dieren in 2010 en 2011 verder. De ministerraad heeft de overeenkomst hierover tussen de Belgische staat en de vzw's dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) en de Association Régionale de Santé et d'Identification Animale (ARSIA) goedgekeurd.

Het pilootproject werd in 2008 gestart om de prevalentie van paratuberculose bij rundvee beter in te schatten. De bedoeling van het project is om het plan voor de bestrijding van de ziekte te verbeteren en om de deelname van melkveebedrijven aan het project te verhogen.  

De overeenkomst regelt de samenwerking tussen de staat en de twee verenigingen die instaan voor de dagelijkse leiding van het project. De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leemilieu betaalt de veehouders 3,7 euro terug per uitgevoerde analyse van de stalen.