12 mrt 2010 11:48

Ministeraad van 12 maart 2010

De ministerraad vergaderde op vrijdag 12 maart 2010 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme.

De ministerraad vergaderde op vrijdag 12 maart 2010 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme.

Tijdens de persconferentie na de ministerraad hebben eerste minister Yves Leterme, minister van Financiën Didier Reynders, die bevoegd is voor de Regie der Gebouwen, en minister van Justitie Stefaan De Clerck belangrijke beslissingen over de gevangenisinfrastructuur in België voorgesteld. De ministers hebben de vorderingen van het masterplan 2008-2012-2016  toegelicht:

  • 161 van de 268 plaatsen zijn al gerenoveerd
  • er zijn 144 van de geplande nieuwe 379 plaatsen gebouwd op de bestaande sites
  • de projecten voor de bouw van vier nieuwe gevangenissen (zeven geplande) worden binnenkort toegewezen
  • de  haalbaarheidsstudies voor de vervanging van de sterk verouderde gevangenissen zijn nu gaande

De ministers bespraken vervolgens de beslissing van de regering om de begroting voor de bouw van de forensische psychiatrische centra in Gent en Antwerpen te verhogen.