12 mrt 2010 11:48

Landsverdediging

Infrastructuur voor ruimtelijke informatie

Infrastructuur voor ruimtelijke informatie

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd tot instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de coördinatie van een infrastructuur voor ruimtelijke coördinatie. Het voorontwerp dat minister van Landsverdediging Pieter De Crem voorstelde, zet de Europese richtlijn 2007/2/EG van het Europese Parlement en de Raad van 14 maart 2007 in Belgisch recht om. 

De infrastructuur voor ruimtelijke informatie, INSPIRE  genaamd, moet de besluitvorming van de EU vergemakkelijken op milieugebied en op andere gebieden die invloed hebben op het milieu. De infrastructuur voor ruimtelijke informatie in Europa ondersteunt het Europese milieubeleid, het beleid en de activiteiten die er een impacht op hebben. 

INSPIRE is gebaseerd op de infrastructuren voor ruimtelijke informatie  die de 27 lidstaten beheren. Dankzij INSPIRE kunnen de openbare diensten en instellingen ruimtelijke informatie uitwisselen en ze voor het grote publiek in Europa ontsluiten.


Voor de uitvoering van de richtlijn is een nauwe samenwerking tussen de federale overheid en de gewesten nodig.