12 mrt 2010 11:48

E-procurement

Bulletin der aanbestedingen ondergebracht bij de dienst e-procurement van P&O

Bulletin der aanbestedingen ondergebracht bij de dienst e-procurement van P&O

De ministerraad stemt in met het plan van aanpak om het Bulletin der Aanbestedingen (*) onder te brengen bij de dienst e-procurement van de FOD Personeel & Organisatie. De onderbrenging van het personeel en de middelen van het Bulletin der Aanbestedingen bij de dienst e-procurement werd beslist tijdens het begrotingsconclaaf van 16 oktober 2009 en kadert in het plan om het aankoopproces van de overheid volledig via internet te organiseren. De onderbrenging zal verlopen in zes fases en moet tegen 1 januari 2011 voltooid zijn.

E-procurement is de term voor de elektronische organisatie van het aankoopproces van de overheid. Het gaat om de publicatie van de overheidsopdrachten, alle fasen van kandidaturen, evaluatie en toewijzing...  Voor de papieren aankondigingen van overheidsopdrachten komt er een uitdovingsscenario tot 31 december 2011. Op termijn zal e-procurement alle Belgische overheden de kans bieden hun overheidsopdrachten via één geïntegreerd platform te publiceren. 

(*) het Bulletin de Aanbestedingen is een bijlage bij het Staatsblad dat de overheidsopdrachten publiceert.