12 mrt 2010 11:48

Sociaal statuut van zelfstandigen

Vennootschapsbijdrage voor het statuut van zelfstandigen

Vennootschapsbijdrage voor het statuut van zelfstandigen

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de modulering voor 2010 voorziet van de jaarlijkse bijdrage die vennootschappen voor het statuut van de zelfstandigen moeten betalen. De bijdrage hangt af van het balanstotaal van de vennootschap. Ze bedraagt 347,50 euro voor vennootschappen met een balanstotaal dat niet hoger is dan 588.005,65 euro en 852,50 euro voor de andere. 

De bedragen zijn dus niet gewijzigd ten opzichte van 2009.

Het voorstel van minister van minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw Sabine Laruelle wijzigt het kb van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen.