12 mrt 2010 11:48

Telecommunicatie

Mobiele licenties

Mobiele licenties

De ministerraad heeft op voorstel van minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne een globaal voorstel over de exploitaite van mobilofonienetten goedgekeurd. Het gaat om:

  • een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het kb van 7 maart 1995 betreffende het opzetten en  exploiteren van gsm-mobilofoonnetten, van het koninklijk besluit van 24 oktober 1997 betreffende het opzetten en de exploitatie van DCS1800-mobilofoonnetten en van het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en de procedure tot toekenning van de vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie. Het kb regelt de aanpassing van de frequenties van de drie bestaande operatoren tot 2021 en de veiling van het resterende 3G-spectrum.
  • een ontwerp betreffende radiotoegang in de frequentieband 2500-2690 MHz. Het legt de voorwaarden voor de veiling van de vierde generatie 4G-licenties vast.
  • een wijziging van art. 51 van de wet van 13 juni 2005 dat een basis creëert om nationale roaming toe te kunnen passen zoals voorgeschreven in het kb van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en de procedure tot toekenning van de vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie.

De veiling van de 3G-licenties zal plaatsvinden vier à vijf maanden na publicatie van het kb in het Staatsblad. Pas daarna zal het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie overgaan tot de veiling van de 4G licenties.