12 mrt 2010 11:48

Wetboek van strafvordering

Samenwerking met buitenlandse undercoveragenten

Samenwerking met buitenlandse undercoveragenten

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat het wetboek van strafvordering wijzigt en de juiste rechtsgrond creëert op het vlak van de samenwerking met buitenlandse undercoveragenten (*).

Het voorstel van minister van Justitie Stefaan De Clerck bepaalt de mogelijkheid om infiltraties uit te voeren in samenwerking met buitenlandse ambtenaren die daarvoor speciaal zijn opgeleid, na het akkoord van de federale procureur. 

De invoering van die bepaling in het wetboek is het gevolg van het advies van de Raad van State over het koninklijk besluit van 9 april 2003 betreffende de politionele onderzoekstechnieken. Het advies schrijft voor dat de bepaling hierover, na wijziging, expliciet in de wet moet worden ingeschreven in plaats van in het koninklijk besluit.  

(*) art. 47octies van het wetboek der strafvordering