12 mrt 2010 11:48

Europese unie

Voorbereiding van de bespreking met de gewesten en de gemeenschappen van Europese aangelegenheden

Voorbereiding van de bespreking met de gewesten en de gemeenschappen van Europese aangelegenheden

De ministerraad heeft vergaderd over een aantal Europese aangelegenheden:

  • de voorbereiding van de bespreking met de gemeenschappen en de gewesten van:
    • de gemeenschappelijke sociaal-economische agenda als aanvulling van de strategie EU 2020 (19 maart 2010
    • een gedachtenwisseling en bespreking van het inhoudelijke programma als voorbereiding van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie in het tweede semester van 2010
  • de voorbereiding van de Europese top in Brussel op 25 en 26 maart 2010 onder het Spaanse voorzitterschap