12 mrt 2010 11:48

Uitzonderlijk vervoer

Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de gewesten over de organisatie van uitzonderlijk vervoer

Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de gewesten over de organisatie van uitzonderlijk vervoer

Eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe hebben de ministerraad een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de gewesten voorgelegd over de organisatie van uitzonderlijk vervoer.

De aangenomen ontwerptekst coördineert de acties en de diensten van de federale staat en gewesten op het vlak van:

  • de vergunningsprocedure afgeleverd door de federale overheid
  • de uitwisseling van gegevens tussen de federale en gewestelijke overheden
  • de oprichting van een adviescomité voor het uitzonderlijk vervoer dat instaat voor de uitvoering van het akkoord
  • de retributies voor de vergunningen

Met de coördinatie van acties en diensten willen de overheden

  • een optimaal verloop en doorgang van het vervoer organiseren
  • het beter controleren
  • de continuïteit van reiswegen waarborgen
  • de meest geschikte vervoerwijze en uitvoering van het vervoer onderzoeken en promoten
  • de gebruikers informatie bieden over infrastructuurmogelijkheden