12 mrt 2010 11:48

Regie der gebouwen

Bouw van forensisch psychiatrische centra in Vlaanderen

Bouw van forensisch psychiatrische centra in Vlaanderen

Om tegemoet te komen aan het aangpepaste behoeftenprogramma van de FOD Justitie voor de bouw van de forensisch pyschiatrische centra in Gent en Antwerpen, heeft de ministerraad op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders beslist om de oorspronkelijk geraamde enveloppes te wijzigen. De wizjigingen houden verband met de veiligheid van de twee centra en de opvangcapaciteit van Antwerpen.

Het bedrag voor de bouw van het forensisch psychiatrische centrum Gent, wordt tot 80.000.000 euro verhoogd.
Voor het centrum van Antwerpen wordt gekozen om een centrum voor 180 geïnterneerden te bouwen, wat neerkomt op een verhoging van de opvangcapaciteit met 60 plaatsen. 

Het masterplan geïnterneerden in Vlaanderen 2008-2012 plant de oprichting van twee nieuwe forensische psychiatrische centra in Gent en Antwerpen. Ze moeten een oplossing bieden voor het gebrek aan aangepaste opvang voor geïnterneerden in gevangenissen.