06 jul 2012 18:09

Digitale aangifte van arbeidsongevallen mogelijk

De ministerraad beslist samen te werken met Smals om de digitale aangifte van arbeidsongevallen  in de openbare sector mogelijk te maken.

De werkgever zal een arbeidsongeval kunnen aangeven via de website van de sociale zekerheid. De administratie kan het Fonds voor Arbeidsongevallen van haar beslissing op de hoogte brengen via digitale weg. Hetzelfde geldt voor het ziekenfonds van het slachtoffer in geval van weigering of voorbehoud.

Het is de bedoeling om de bestaande informaticaoplossingen voor de digitale aangifte in de privésector zo veel mogelijk te gebruiken. Het project kadert in de modernisering en vereenvoudiging van de overheidsdiensten.