04 apr 2014 19:54

Digitale informatieverstrekking van sociaal verzekerden aan de RVA

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Monica De Conink een ontwerp van koninklijk besluit goed dat
de digitale informatieverstrekking van sociaal verzekerden naar de RVA mogelijk maakt.

De wet van 24 februari 2003 betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid
en betreffende de elektronische communicatie tussen ondernemingen en de federale overheid geeft ondernemingen  de mogelijkheid om toegang te hebben tot de informatiesystemen van de instellingen voor sociale zekerheid, zodat ze via digitale weg gegevens kunnen meedelen.
Het gebruik van dit wettelijke kader wordt uitgebreid tot de sociaal verzekerde. Op deze manier kan de RVA nadien, via een koninklijk besluit, alle nodige schikkingen treffen om de volledig werklozen de mogelijkheid te geven om via een beveiligde internettoepassing elke gebeurtenis die een invloed kan hebben op de betaling van uitkeringen digitaal aan te geven en op het einde van de maand de werkloosheid te bevestigen.

koninklijk besluit houdende uitbreiding van de toepassing van artikel 4 van de wet van 24 februari 2003 betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid en betreffende de elektronische communicatie tussen ondernemingen en de federale overheid tot de sociaal verzekerde