17 jul 2009 11:53

Dimethylfumaraat

Verbod om de handel in producten die dimethylfumaraat bevatten

Verbod om de handel in producten die dimethylfumaraat bevatten

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het in de handel brengen van producten met dimethylfumaraat verbiedt.

Het ontwerp past een beschikking (*) van de Europese Commissie van 17 maart 2009 in het Belgisch recht toe. Dimethylfumaraat is een schimmelwerend middel dat als biocide in Europa niet in de handel mag worden gebracht. Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

(*) 2009/251/CE.