02 apr 2004 17:00

Diplomatieke tas

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad het voorstel van lancering van een algemene offerteaanvraag goed, door de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, voor het vervoer van de diplomatieke tas.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad het voorstel van lancering van een algemene offerteaanvraag goed, door de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, voor het vervoer van de diplomatieke tas.

Het vervoer van de diplomatieke tas gebeurt momenteel op basis van een overheidsopdracht die in 1998 werd gegund en een maximale looptijd van 4 jaar heeft. Er dient dus dringend een nieuwe offerteaanvraag te worden uitgeschreven. Ten opzichte van de vorige opdracht wordt de nieuwe opdracht aanzienlijk uitgebreid: terwijl de eerste opdracht enkel betrekking had op het vervoer van de diplomatieke tas naar de posten (export), bestrijkt de nieuwe opdracht eveneens het vervoer vanuit de posten (import). Hierdoor wordt beoogd ook de importzendingen onder interessantere prijsvoorwaarden te kunnen laten verlopen.