25 jul 2003 17:00

Directeur-generaal van de Delcredere

Op voorstel van de hh. Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, Marc Verwilghen, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Didier Reynders, Minister van Financiën, en Mw. Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschappelijk Beleid, heeft de Ministerraad de heer Yves Windelincx aangeduid als Directeur-generaal van de Delcredere.

Op voorstel van de hh. Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, Marc Verwilghen, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Didier Reynders, Minister van Financiën, en Mw. Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschappelijk Beleid, heeft de Ministerraad de heer Yves Windelincx aangeduid als Directeur-generaal van de Delcredere.

Pro memorie: De Delcrederedienst is een Overheidsbedrijf dat sinds 1939 internationale handelstransacties tegen politieke en commerciële risico's dekt. De onderneming heeft geen directeur-generaal meer sinds drie jaar. De heer Yves Windelincx is in het bedrijf sinds 29 jaar en beheerst er alle technieken van. Hij heeft er ook de grootste anciënniteit. Daarnaast is de heer Jean-Pierre Pauwels benoemd voor een nieuw mandaat van voorzitter van de Raad van beheer van de Delcrederedienst.