09 dec 1999 16:00

Directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektricitei
t en het Gas