09 jun 2004 17:00

Directoraat generaal Geneesmiddelen

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, ging de Ministerraad akkoord met de uitvoering van ICT (Informatie- en Communicatietechnologie) projecten in het kader van het Business Process Re-engineering (BPR) project van het Directoraat generaal Geneesmiddelen (DGG) van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, ging de Ministerraad akkoord met de uitvoering van ICT (Informatie- en Communicatietechnologie) projecten in het kader van het Business Process Re-engineering (BPR) project van het Directoraat generaal Geneesmiddelen (DGG) van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Het doel van dit project is de volledige informatisering van de belangrijkste bedrijfsprocessen van het DGG opdat een snellere, performantere en kwaliteitsvolle dienstverlening mogelijk zou zijn, conform de Europese richtlijnen. De werkzaamheden zullen van start gaan vanaf het derde trimester 2004.