05 dec 2003 16:00

Discriminatie van personen met een handicap

Op voorstel van mevrouw Isabelle Simonis, Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, en de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken, bevestigde de Ministerraad zijn engagement om het actieplan (*) ter bestrijding van de discriminatie van personen met een handicap uit te voeren.

Op voorstel van mevrouw Isabelle Simonis, Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, en de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken, bevestigde de Ministerraad zijn engagement om het actieplan (*) ter bestrijding van de discriminatie van personen met een handicap uit te voeren.

Het gaat er bijvoorbeeld om voldoende parkeerplaatsen voor gehandicapten in de buurt van overheidsgebouwen aan te leggen of om de toegankelijkheid van gebouwen voor deze personen te verzekeren. De Raad heeft zich ertoe ge├źngageerd, ook in 2004 en later, verdere inspanningen te leveren op het vlak van redelijke aanpassingen ten behoeve van personen met een handicap. (*) voorgesteld op de Ministerraad van 20 november 2002.