16 jun 2023 17:02

Diverse arbeidsbepalingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet houdende diverse arbeidsbepalingen goed.

Met het voorontwerp van wet worden in diverse wetten een aantal technische en legistieke aanpassingen doorgevoerd om bepaalde wetsbepalingen in lijn te brengen met recente wetgevende evoluties.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.