29 mrt 2024 16:57

Diverse arbeidsbepalingen inzake zelfstandige medewerkers van digitale platformen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de minimumvoorwaarden vastlegt voor verzekeringsovereenkomsten die de exploitanten van digitaal platform opdrachtgevers moeten aangaan voor zelfstandige medewerkers van deze platformen.

Deze voorwaarden moeten minstens een bescherming bieden die gelijkwaardig is met die van de wet betreffende arbeidsongevallen. De belangrijkste vernieuwingen om de arbeidsongevallenregeling in die zin aan te passen betreffen:

  • de definitie van 'werkongeval' en 'door de verzekering gedekt traject'
  • de bepaling van het basisloon
  • de oprichting van een Fonds voor werkongevallen voor zelfstandige medewerkers van digitaal platform opdrachtgevers

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en aan de Raad van State.