05 mrt 2010 12:35

Diverse bepalingen

Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid

Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx in tweede lezing een voorontwerp van wet goedgekeurd houdende diverse bepalingen inzake volksgezondheid.

Het gaat om:

 • wijzigingen van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (gecoördineerd op 14 juli 1994)
  • personen met beperkt inkomen krijgen recht op de verhoogde tegemoetkoming van de verplichte verzekering. Het gaat om categorie 2 en 3 van het stookoliefonds.
  • het persoonlijk aandeel moet niet langer op publieksverpakkingen vermeld staan
 • maatregelen genomen om de sociale fraude tegen te gaan 
  • de organen van de dienst voor administratieve controle worden beter op elkaar afgestemd
  • er wordt een technische commissie opgericht
  • er worden sancties ingevoerd