COVID-19:

Volg live de persconferenties over de evolutie van het coronavirus in België via news.belgium.be/corona.
Ze worden vertolkt in gebarentaal. U vindt er ook de persconferenties van de afgelopen dagen.

23 nov 2007 14:43

Diverse bepalingen

Goedkeuring van het voorontwerp met dringende diverse bepalingen

Goedkeuring van het voorontwerp met dringende diverse bepalingen

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed houdende dringende diverse bepalingen. Het bevat bepalingen die noodzakelijk zijn om de continuïteit van het beleid te waarborgen en verscheidene maatregelen die de beslissingen genomen in het kader van de begrotingsmonitoring uitvoeren.