19 mrt 2010 11:09

Diverse bepalingen

Voorontwerp van wet houdende diverse fiscale bepalingen - tweede lezing

Voorontwerp van wet houdende diverse fiscale bepalingen - tweede lezing

De ministerraad heeft in tweede lezing en op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders het voorontwerp van wet houdende niet dringende diverse bepalingen goedgekeurd. 

Het voorontwerp past onnauwkeurigheden in wetteksten aan die tijdens de toepassing aan het licht kwamen:

  • het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wordt verduidelijkt op het vlak van de rechtspersonen (artikel 19bis) 
  • de inkomstenbelasting op het vlak van de berekening van de termijnen wordt gewijzigd (artikel 316, artikel 346, artikel 351, artikel 371 en artikel 373, WIB 92 en artikelen 32 en 103bis van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen - WGB)
  • de procedure bij de belasting op spelen en weddenschappen is verbeterd  
  • het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en het wetboek diverse rechten en taksen zijn aangepast op het vlak van de wederzijdse bijstandrichtlijn (artikel 338, WIB 92 en artikel 182 van het wetboek diverse rechten en taksen)
  • verbeteringen inzake successierechten en registratierechten