22 dec 2017 17:01

Diverse bepalingen Binnenlandse Zaken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken.

Het voorontwerp van wet brengt verschillende wijzigingen aan in sectoren die onder de bevoegdheid van Binnenlandse Zaken vallen. Het omvat verschillende hoofdstukken die de volgende materies behandelen: 

  • instellingen en bevolking
  • civiele veiligheid
  • veiligheid en preventie
  • crisiscentrum 
  • personeel en organisatie 
  • budget en beheerscontrole

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.