18 mei 2018 16:39

Diverse bepalingen binnenlandse zaken – Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon in tweede lezing een voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken goed.

Het voorontwerp, dat werd aangepast aan de adviezen van de Raad van State, de commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verenigingen van steden en gemeenten, brengt verschillende wijzigingen aan in sectoren die onder de bevoegdheid van Binnenlandse Zaken vallen. Het omvat verschillende hoofdstukken die de volgende materies behandelen:

  • instellingen en bevolking
  • civiele veiligheid
  • veiligheid en preventie
  • crisiscentrum
  • personeel en organisatie
  • budget en beheerscontrole

Het voorontwerp mag ter ondertekening aan de Koning worden voorgelegd, met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.