09 jul 2021 15:53

Diverse bepalingen inzake de belasting over de toegevoegde waarde

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake de belasting over de toegevoegde waarde (btw).

Het voorontwerp voert wijzigingen door in het btw-wetboek. De wijzigingen hebben betrekking op: 

  • de vrijstelling van de belasting voor politieke, syndicale, religieuze, levensbeschouwelijke, vaderlandslievende, filantropische of staatsburgerlijke instellingen
  • de belastingheffing over het verschaffen van gemeubeld logies
  • de regels inzake aftrek van de belasting op grond van het werkelijk gebruik
  • de mededeling van het btw-identificatienummer naar aanleiding van een intracommunautaire verwerving van accijnsproducten en nieuwe vervoermiddelen
  • de opheffing van de bijzondere regeling inzake de forfaitaire grondslagen van aanslag
  • de bijzondere landbouwregeling
  • bepaalde technische wijzigingen van de nationale reglementering

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.