16 jun 2017 17:30

Diverse bepalingen inzake elektronische communicatie - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Digitale Agenda en Telecom in tweede lezing een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie.

Het voorontwerp van wet werd aangepast aan het advies van de Raad van State en heeft tot doel verschillende wetten te wijzigen:

  • de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en communicatiesector, om de bevoegdheid van het BIPT te verduidelijken en de aanneming van voorlopige maatregelen te vergemakkelijken
  • de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking van het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector in hoofdzaak om de bevoegdheid tot geschillenbeslechting tussen operatoren over te dragen aan het BIPT
  • de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, in het bijzonder om deze te vereenvoudigen, om de richtlijn 2014/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid gedeeltelijk om te zetten, om een kader te scheppen voor het gebruik van jammers door sommige overheden en om de consument beter voor te lichten
  • de wet van 15 mei 2007 betreffende de bescherming van de consumenten inzake omroeptransmissie- en omroepdistributiediensten

Het ontwerp van samenwerkingsakkoord in het kader van de omzetting van Europese Richtlijn 2014/61/EU, waaraan het voorontwerp van wet goedkeuring verleent, wordt aan het Overlegcomité voorgelegd. 

Het voorontwerp van wet wordt aan het Parlement voorgelegd.