06 feb 2015 16:00

Diverse bepalingen inzake energie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie-Christine Marghem een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake energie. 

Het voorontwerp wijzigt in de eerste plaats de wet rond de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie en verlengt de levensduur van de kerncentrales van Doel 1 en Doel 2 met tien jaar om bij te dragen tot de bevoorradingszekerheid inzake elektriciteit in  België. 

Het beoogt ook de oprichting van een begrotingsfonds onder de naam energietransitie, dat onderzoek en ontwikkeling moet stimuleren voor innoverende projecten binnen het energiedomein en in het bijzonder de energieproductie en opslag moet ontwikkelen.

Tot slot zet het voorontwerp de Europese richtlijn* rond energie-efficiëntie gedeeltelijk in Belgisch recht om. 

Het voorontwerp voert een deel van de beslissing van de regering van 18 december 2014 uit en tracht te verhelpen aan de problemen op het vlak van bevoorradingszekerheid en de risico's op elektriciteitstekort op korte termijn, de grote onzekerheid rond het heropstarten van de reactoren Doel 3 en Tihange 2 en de aangekondigde sluiting van de conventionele productie-eenheden in 2015.

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

* richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012