18 mrt 2022 16:19

Diverse bepalingen inzake fiscaliteit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een voorontwerp van wet goed omtrent diverse fiscale bepalingen.

Dit voorontwerp van wet bevat de volgende wijzigingsbepalingen:

  • wijzigingen betreffende de inkomstenbelastingen
  • wijzigingen met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde
  • bepalingen omtrent douane en accijnzen
  • bepalingen betreffende de fiscale procedure en de strijd tegen fraude
  • bekrachtiging van een aantal koninklijke besluiten met betrekking tot de bedrijfsvoorheffing, de bijlage III van het KB/WIB 92 en BTW

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.