23 sep 2022 16:05

Diverse bepalingen inzake fiscaliteit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een voorontwerp van wet goed omtrent diverse fiscale bepalingen.

Het voorontwerp van wet omvat de volgende wijzigingsbepalingen:

  • wijzigingen betreffende de inkomstenbelastingen
  • wijzigingen op het gebied van accijnzen
  • wijzigingen betreffende de belasting van toegevoegde waarde

Het voorontwerp van wet wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.