23 mrt 2024 12:54

Diverse bepalingen inzake gezondheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake gezondheid.

Het voorontwerp brengt wijzigingen aan in de volgende wetten:

  • de wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen: betreffende de medische raad van het locoregionale klinische ziekenhuisnetwerk
  • de wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen: betreffende de apothekers die vaccinaties toedienen, klinische psychologen, alsook de activiteiten van het dagelijkse leven
  • de wet van 8 juli 1964 betreffende dringende geneeskundige hulpverlening
  • de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt
  • de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.