12 jul 2013 18:49

Diverse bepalingen inzake landbouw

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Sabine Laruelle een voorontwerp van wet goed met diverse dringende bepalingen inzake landbouw.

Het voorontwerp wijzigt een aantal wetten op het vlak van:

  • de vergoeding van de eigenaar van besmette planten en plantaardige producten bij een opgelegde denaturatie
  • de wettelijke basis voor de terugbetaling van de contractuele bijdragen voor het Begrotingsfonds voor de Gezondheid en de Kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten in het kader van het samonella bestrijdingsprogramma
  • de bekrachtiging van de koninklijke besluiten van 28 maart 2012, 24 april 2013 en 19 februari 2013
  • de bijdragen voor het Fonds voor de Gezondheid en de Productie van Dieren voor de sector pluimvee
  • de wettelijke basis voor de aanwijzing van personen door de gemeenten om controles uit te voeren op de reglementering inzake voedselveiligheid in de sector van de detailhandel