09 feb 2024 17:58

Diverse bepalingen inzake landbouw en veiligheid van de voedselketen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw David Clarinval een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake landbouw en veiligheid van de voedselketen.

Het voorontwerp van wet brengt wijzigingen aan:

  • in de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
  • in het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het FAVV en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen
  • in de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het FAVV
  • in het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende heffingen bepaald bij de artikelen 4 en 5 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het FAVV

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.