15 jul 2022 19:09

Diverse bepalingen inzake ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet goed omtrent een reeks aanpassingen van de wet betreffende ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.

Naast technische aanpassingen, voorziet het voorontwerp van wet eveneens in de uitvoering van het Toekomstpact dat in 2016 werd afgesloten door de vorige minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid met de verzekeringsinstellingen, het RIZIV en de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.

Het voorontwerp van wet wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen