09 jun 2017 15:54

Diverse bepalingen rond de belasting op de toegevoegde waarde

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed met betrekking tot diverse bepalingen rond de belasting op de toegevoegde waarde. 

Het voorontwerp brengt wijzigingen aan in het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde die aansluiten op vroegere wijzigingen in de Europese en nationale wetgeving. Het past tevens het Wetboek aan wat betreft de met diensten gelijkgestelde handelingen, de regeling van actieve veredeling bij invoer en de vrijstelling van de belasting voor de levering van schepen voor de vaart op volle zee.

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.